1. توبكات سفر وفراق

  توبكات سفر وفراق


  [CENTER] [CENTER][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]صبـحكم الله بالخـيررر / مسآكم الله بالخير ,,


  ..[/COLOR][/FONT][/SIZE]


  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]..[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]1[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#C0C0C0]حط [c=#FF0080]إيدكـ بإبيدي[/c] لين تعرق [a=#FF2492]{[/a] وفــآ[/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#797979][c=#FF0080]ضمنيـ[/c] لينـ نسمع للمحانيـ ونينـ[/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]2[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#00A9FB]شـفت[c=#804000] القـمـر[/c] وشـلـون عـالـي عـن [ [c=#FFFFFF][a=#804000]الــنــاس[/a][/c] ][/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#804000]هذا تــرى[c=#0093D9] قــدرك[/c] مــع النـــاس [c=#C0C0C0][c=#00A4F2]~[/c]عــنــدي[c=#00A4F2]~[/c][/c][/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]3[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#00009F]بارك [a=#FF20FF]الله[/a] في من أهداني [c=#FF0080]{[/c] ..[c=#C0C0C0]عيوبي[/c] [/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#FF1A8C]و اشكره [c=#C0C0C0][..[/c]جدا[c=#C0C0C0]..ً][/c] على هذي الهديه [/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]4[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#818181]دَخِيلكـْ تخلّيْ [ [c=#000000]ضَـآيقّــ[/c][c=#B9005C]/[/c] [c=#000000]الصدِرْ[/c] ] فـِيْ [c=#C0C0C0]حـآلهـ[/c] ![/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#C0C0C0] تَـرآنـي عـَلىا [c=#CA0065]حَـدْ[/c] [c=#000000]الـبـكاا [/c]/ [a=#FF0000]لآ[/a] تـبكـيني [c=#000000]! ~[/c][/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]5[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#808080]گنٍآ حِبُآيًبُ [c=#FF0000]وٍصِرٍنٍآ[/c] بُـ لحِظِة ! [c=#FFFFFF][a=#000000]أغٌَـرٍآبُ[/a][/c][/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]6[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#C0C0C0]بـــتــ [c=#A80054]غ[/c] ـــيـــبـــ ..[a=#B9005C]!![/a][/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#C60063]غيب [c=#C0C0C0]وراسكـ[/c] الغالي مسمووووح[/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]7[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#2020FF]هذا [c=#DD0000]أنا[/c] من الله نفخ فيني الروح [c=#FF0000]}[/c][/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#D70000]كل ما أنتهى جرح يجي .. [c=#000000]جرح ثاني[/c] ..[/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]8[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#808080]إغـسلني من غـثا الأيـام بـ شـويَـة [ [c=#FF84C1]وفـــ / ــا [/c]][/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#FF80FF]و دورلي[c=#808080] في ظـروفك[/c] عن مكـان وعن أمــان[/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]9[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#C0C0C0][ [c=#0080FF]مـابي أحـد[/c] ]..! غ ـيرك[/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#808080] ولا غيــرك [c=#0080FF]أحـب[/c] لـ [c=#CDCDCD][a=#2894FF]الأبــد[/a][/c] ![/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]10[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=15][s]ملعوٍن[/s] آبو جد ’’ [c=#C74576]التعـــب [/c]‘‘ [ [c=51]مآيرحـمــ [/c]] ولا [c=51]ينجليـے [/c]..![/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]11[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=14]آبــي*[/c][c=#7DBEFF]آرتــــآإآإآإآحــــ*[a=15]..}[/a][/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]12[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#FF1188]لَوٍٍَ ?ٍَانٍَ[c=#808080]*[/c] الَنَوًمٌ رَجٌلَاً× [c=#808080]--[/c]{[/c][c=#808080]لأعَرسَتٌ عَليًهٍ[/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]13[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#808000]آكذب .. إذا قلت [c=#00CC00]عآدي[/c] لآ تكآـمني[/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#ABAB58]صوتك ترىآ [c=#00BF00]عندي[/c] بـ الدنيآ ومآفيهآ[/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]14[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#000000]حبيبي روٍح بكفي [c=#DF0000]جروٍح[/c] . .[a=#C0C0C0] {[/a] [/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]15[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#FF3399]ودكـ أحبكـ وأودكـ وأعشقكـ [c=#808080]!..[/c]([c=#808080] صفّ دور [/c])[/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]16[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#0093D9]آبيكـ { [c=#CC0066]آقــرب[/c] مـنــ [/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#FFFFFF].....................[/c][c=#E10071] أنــفــآسـيــ[/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]17[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#000000][c=#C0C0C0]لاتـدور[/c] في عـيونـي[c=#FFFFFF][a=#000000] دمـعـتـي[/a][/c] [c=#C0C0C0]}[/c][/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#808080]دمعتي [ [c=#FF0080]آغلى[/c] ] مـن [c=#FF80C0]فـراقـكـ[/c] بـكثـير[/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]18[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#930093]بـودعـكـ [c=#C10061]روح[/c] الله مـعـاكـ [a=#DD006F]}[/a][/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#C0C0C0]يـحـفـظـكـ [c=#800040]ربـي[/c] ويـرعـاكـ ,, [a=#C10061]ويـسـعـدكـ[/a] [/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]19[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#804000]الحـكـايـه بــ [c=#00ABFD]/[/c] آخـتـصـرهـآ بــ [c=#178BFF]كـلـمـتـينـ[/c][/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#0080FF]أنـآ [c=#804000]ح ـبـيـتـكـ[/c] .. [c=#804000][c=#0080FF]وأنـتــ[/c] خ ــنـتـنـي[/c][/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]20[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#C0C0C0]تـبـي الدليل اني [ [c=#00A400]كرهتك[/c] ] وخلّصت[/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#000000]لا مرّني [ [c=#00A600]طيفك[/c] ] [a=#C0C0C0]أغمـّض عــيونـي[/a] [/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]21[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#800080]الله يعيـنـك [c=#FF80FF]!؟[/c] اذا حطيـتـك [c=#FF80C0]بـراسـي[/c][/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#FF80C0]لني لاحطيت شـي براسـي ..[ [c=#000000]آجيبـه[/c] ] [c=#800080]!![/c][/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]22[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]كـافي عذاب [c=#EA0075]//[/c] كافي جروح اما نعيش بكل وضوح[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#FD007E][[c=#808080]ولا[/c]] خلاص كلن فـ دربهـ [c=#C0C0C0]يروح[/c] ![/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]23[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#C0C0C0][c=#0080FF]أنــآ[/c] أتـنـفـسـ ~ [c=#DF0000]ع ــشـقـآً[/c] ~[/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]24[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#808080]ا[ مشكله لآجرحك اللي [c=#D20069]تحبه[/c] ..![/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=#C0C0C0]إن جرحته ([a=#C40062]مافرحت[/a])..وإن تركته مآ أسترحت ! [/c][/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666]25[/COLOR][/FONT][/SIZE]

  [SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#666666][c=15]آحبـك [a=#FF0080][c=0]لآ[/c][/a] يحبونكَ .. آحبك بس |[ [c=#FF0080]آنــــا[/c] ]| بـ[c=#FF0080]/[/c] روحي [/c][/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER]

  [/CENTER]

 2. التعليقات:

شاهد ايضا:

مقالات مشابهة

 1. توبكات سب وشتم
 2. توبكات سفر وداع
الزوار وجدوا هذه الصفحة بالبحث عن:

توبيكات عن سفر الاهل

توبيكات سفر الاهل

توبيكات فراق الاهلتوبيك عن سفر الاهلتوبيكات سفر وفراقبرسونالات سفرتوبيكات عن السفر الاهلتوبيك سفر الاهلتوبيكات عن الفراقتوبيكات سفر الابتوبيكات عن الفراق والسفرتوبيكات عن سفر الأهلتوبيكات عن الوداعتوبيكات عن السفر للاهلتوبيكات عن سفر الابتوبيكات سفر صديقتوبيكات فراق وسفرتوبيكات عن السفر والفراقتوبيكات سفر للاهلتوبيكات عن سفر الام والابتوبيكات سفر الام والابتوبيك سفر الامتوبيكات عن فراق الاهلتوبيكات عن سفر صديقبرسونالات فراق الاهلتوبيك سفر صديقتوبيكات سفر الامتوبيكات سفر الصديقتوبيك سفر الابتوبيكات سفر الوالدعبارات فراق الاهلتوبيكات سفرتوبيكات فراق الابتوبيكات عن السفرتوبيكات عن فراق الاببرسونالات السفربرسونالات عن السفرتوبكات عن الوداعتوبيكات لسفر الاهلتوبكات عن السفرتوبكات سفر وبعد وفراقالسفر وفراق الاهلتوبيك عن سفر الوالدينتوبيكات سفر الأبتوبيكات عن السفر وفراق الاهلتوبيكات عن الوداع الاهلتوبيكات سفر للأهلتوبيكات عن الفراق الاهلتوبيكات سفر صديقهتوبيك عن السفر للاهل

توبكات سفر وفراق

الكلمات الدلالية (Tags): توبكات, سفر, وفراق

أقسام الموقع
sitemap | العاب تحميل تنزيل | تحميل برامج كاملة | تصميم المواقع | عالم الكومبيوتر | الشروحات والدروس | توبيكات - توبكات | الملتقى الاسلامي | الرياضية وصور لاعبين | دردشة سوفت | غراءب وعجائب | السياحة والسفر | كفرات للفيس بوك | اناشيد | صور | عالم النكت | افلام كرتون و انمي | أفلام و مقاطع فيديو | مقاطع فيديو يوتيوب | المصارعه الحره | صور سيارات 2012 | تحميل برامج موبايل و جوال | نغمات جوال | برامج اندرويد | أيفون-iphone | العاب موبايل | موبايل, جوال, محمول | مسجات رسائل موبايل | ثيمات موبايل وجوال | الصحة والغذاء | مطبخ حواء | فساتين وازياء وموضة | احدث ديكورات منازل | حواء بيت المرأة

Search Engine Friendly URLs by vBSEO