1. رسائل سفر وسائط

  رسائل سفر وسائط  [CENTER][COLOR=wheat][B][SIZE=2][FONT=Tahoma][COLOR=wheat]الســلام عليڪٌمـ ورحمـہ اللـہ وبرڪٌاتـہ [COLOR=gray]... }[/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR]


  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][U][COLOR=gray]ڪٌيفڪٌمـ [/COLOR][/U]إن شاء اللـہ بـ [COLOR=gray][خٌ][/COLOR]ـير وصحـہ ..[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]ماأطول عليڪٌمـ عدت لڪٌمـ بـ [COLOR=gray]mms [/COLOR]عن السفر [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [B][SIZE=2][FONT=Tahoma]مسجات وسائط للمسافر .. مسجات وسائط غياب .. مسجات رسائل وسائط[/FONT][/SIZE][/B]
  [/COLOR][/COLOR]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]وأتمـ[ [COLOR=gray]من كل قلبي أنها تـ[عٌ]ـجبكم[/COLOR] ]ـنى[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]


  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]


  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][COLOR=black][SIZE=2][LEFT][COLOR=#cc0033]ياللي مسافر[/COLOR] [SIZE=3][COLOR=gray]..![/COLOR][/SIZE][/LEFT]
  [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][SIZE=2]
  [/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][COLOR=black][SIZE=2][LEFT][COLOR=white]يشهد اللـﮧ[/COLOR] [U]فقدناڪ [/U]![/LEFT]
  [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][COLOR=black][SIZE=2][LEFT][SIZE=8][FONT=FS_Diwany][COLOR=#cc0033]تعال [/COLOR][/FONT][/SIZE][/LEFT]
  [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][COLOR=black][SIZE=2]
  [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][COLOR=black][SIZE=2][LEFT]بأسم الحب [COLOR=gray]/[/COLOR] [COLOR=#cc0033]جرحي [/COLOR]خطير !![/LEFT]
  [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred]يأخذڪ لو [U][COLOR=black]ڪنت [/COLOR][/U]عندي ![/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred][COLOR=wheat]أطلبڪ [/COLOR]يـاحظ مرهـ ..[/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred][COLOR=wheat][FONT=DecoType Naskh Swashes][SIZE=7]خلني [/SIZE][/FONT][/COLOR]أبقىےٍ معاه[/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred]مابي مره [COLOR=black]/[/COLOR] يفڪر بالسفر .. لو هو [ [COLOR=wheat]ح ـياه ! [/COLOR]][/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred][COLOR=wheat]السـفر [/COLOR]ماهو ح ـياه [/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred][COLOR=wheat]السـفر [/COLOR][COLOR=black]موت [/COLOR]و [COLOR=black]تجني [/COLOR]!![/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred]ينڪتب [COLOR=black]فوق [/COLOR]الجبـاه ![/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred][COLOR=wheat]السـفر [/COLOR]هو ظل [COLOR=#cc0033]عاشق [/COLOR][ [COLOR=black]مات في[/COLOR] / [COLOR=black]نشوة صـباهـ ![/COLOR] ][/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred]وانا [COLOR=#cc0033]عاشق [/COLOR][COLOR=black]/[/COLOR] لخطاوي [COLOR=#cc0033]قلبـﮧ [/COLOR]و [COLOR=#cc0033]عينـﮧ [/COLOR]عصـاه ![/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred]وما أظن [COLOR=wheat]الدنيـا [/COLOR][COLOR=black]/ [/COLOR]تحلى ... إلـا .. [COLOR=black]لو اني معـاه[/COLOR] !!![/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]


  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT][SIZE=7][FONT=FS_Diwany]أقسى خبر .. ![/FONT][/SIZE][/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT][COLOR=#cc0033]لما تقول [ [COLOR=white]مسافرين[/COLOR] ][/COLOR][/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]يعني خلاص ؟ [/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT][COLOR=#cc0033]ابقعد [/COLOR].. [COLOR=#cc0033]اتعذب [/COLOR]/ من [COLOR=#cc0033]جديد [/COLOR]![/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]ما من مناص . . هوا الهجر :[/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]يعني نهاية [COLOR=#cc0033]مرحلـﮧ [/COLOR]!؟ والـا [COLOR=#cc0033]قــدر [/COLOR].. ؟[/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]انا تناسيت [COLOR=#cc0033]أسألـﮧ [/COLOR]. . ![/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]ڪل ماتقابلنا سوى .. [/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT][COLOR=#cc0033]عشاق [/COLOR]يـأخذنا [COLOR=#cc0033]الهوى [/COLOR][/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]بـ / ـالحيل : [COLOR=#cc0033]من بعد انتظار الليل [/COLOR].. [/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]لـ/ ـحدود : [COLOR=#cc0033]النهار [/COLOR]![/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT][U]لڪنها [/U]:[/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]ڪلمة [ [COLOR=white]هجر[/COLOR] ]..[/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]تجعلني في [COLOR=#cc0033]لحظـﮧ [/COLOR].. / [COLOR=#cc0033]حزين [/COLOR]. . ![/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=gray][ [/COLOR][COLOR=black]Зş[U]ōŌō[/U]Łħ [/COLOR][COLOR=gray]] .. [[/COLOR][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]


  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=teal][I]{[/I] [COLOR=teal]آلْمُـــشٍـــُاْعٍــرٌ [/COLOR]..[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]


  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=teal]فْيّ / غٌيُـِاْبگ يـآ [COLOR=#cc0033]دْفِاْ أح‘ـسُـٍآسٌيَ[/COLOR] ،,[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]


  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=teal]» جٌلْيٌـّدِ «[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=dimgray]» جٌلْيٌـّدِ «[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=gray]» جٌلْيٌـّدِ «[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=silver]» جٌلْيٌـّدِ «[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]


  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][CENTER][COLOR=#cc0033][SIZE=8][FONT=Al-Kharashi Diwani 1]الورد[/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][CENTER]يج’ـرح من سموم الهبــايب ...[/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][CENTER][RIGHT][COLOR=gray]والقلب [/COLOR][COLOR=#cc0033]جرحـﮧ [/COLOR][COLOR=gray]دمع {[/COLOR] توديع الاحباب [COLOR=gray]}[/COLOR][/RIGHT]
  [/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]

  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]

  [/COLOR]
  [COLOR=wheat]

  [B][SIZE=2][FONT=Tahoma][COLOR=wheat][LEFT][COLOR=gray]نخلق [/COLOR][COLOR=#cc0033]حبايب [/COLOR]و [COLOR=gray]نتفارق [/COLOR][COLOR=#cc0033]حبايب[/COLOR][/LEFT]
  [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][COLOR=wheat]

  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]

  [/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [CENTER][B][SIZE=2][FONT=Tahoma][COLOR=wheat][COLOR=silver]وننسى بعضنا بلقا مثل[/COLOR] الـأغراب[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/CENTER]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR][/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][CENTER][RIGHT][COLOR=gray]لو حس { [/COLOR][COLOR=#cc0033]شوق المغترب[/COLOR] [COLOR=gray]} ڪل [/COLOR][COLOR=gray]غايب[/COLOR][/RIGHT]
  [/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]

  [B][SIZE=2][FONT=Tahoma][LEFT]محد تغرب عن [COLOR=#cc0033]حبيبـﮧ [/COLOR]ولـآ غاب..[/LEFT]
  [/FONT][/SIZE][/B]

  [/COLOR][/COLOR]


  [FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT]لو الديار تحس بـ[COLOR=orange] /[/COLOR] [COLOR=orange]إحساس الـأصحاب[/COLOR] ..[/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=white]حست معي ڪل[/COLOR] [COLOR=orange][SIZE=6][FONT=FS_Diwany]الرياض [/FONT][/SIZE][/COLOR]بغلاڪم ..[/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT]ولو العيون ليا { [COLOR=orange]غفت [/COLOR]/ [COLOR=orange].! شافت أحباب .. [/COLOR]}[/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT]نامت [COLOR=orange]عيوني [/COLOR]لجل ... [COLOR=orange]تسهر معاڪم[/COLOR] ,,[/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT]ياللي غلاڪم [U][COLOR=orange]ساڪن [/COLOR][/U]عيون [COLOR=orange]و[/COLOR] أهداب[/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=orange]الله يعين[/COLOR] [ [COLOR=#cc0033]القلب [/COLOR]] [COLOR=orange]حتى لقاڪم ,,[/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=gray][[/COLOR][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][RIGHT][COLOR=darkgreen]لملمت [U]احساسڪ [/U].. ![/COLOR][/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][RIGHT]شعورڪ ..[/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][RIGHT][COLOR=#cc0033]وقلبڪ.. ![/COLOR][/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][CENTER][COLOR=darkgreen][SIZE=7][FONT=Akhbar MT]خلاص[/FONT][/SIZE][/COLOR] [/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][CENTER]بـْتِـسَـاْفِـرٌ .. ![/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat]
  [/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][LEFT][FONT=B Davat][SIZE=5]زين إلتفت لحظـه ..!![/SIZE][/FONT][/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][LEFT]عطني [ [COLOR=#cc0033]جروحڪ [/COLOR]] بس[/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][LEFT][COLOR=darkgreen]خلها تسليني.. بـ / غيابڪ الڪافر..[/COLOR][/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][LEFT]وأخذ [COLOR=darkgreen]النظر [/COLOR]مني .. وخبـﮧ مع [COLOR=black]اشيائڪ [/COLOR]![/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][LEFT]ما أبي [COLOR=darkgreen]أشوف [/COLOR]الناس ..[/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][LEFT]وشلون [COLOR=darkgreen]أشوف [/COLOR]الناس ..[/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][LEFT]وشوفي [U]معڪ [/U][COLOR=black]ســــــا فـر[/COLOR] !![/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=darkred][RIGHT][FONT=FS_Diwany][SIZE=7]دخيلك[/SIZE][/FONT][/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=darkred][RIGHT][COLOR=black]لـا تغيب .. [/COLOR][/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=darkred]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=darkred][RIGHT][COLOR=wheat]بتسافر [/COLOR][COLOR=black]و[/COLOR] [COLOR=wheat]تـتـرڪني [/COLOR].. [COLOR=darkred]وح’ــيد[/COLOR][/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=darkred]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=darkred][RIGHT]من بيسليني [COLOR=black]/[/COLOR] في غيابڪ ؟[/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=darkred]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=darkred][RIGHT][COLOR=black]من بيقول لي :[/COLOR][/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=darkred]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=darkred][RIGHT][COLOR=white].................[/COLOR] [COLOR=#cc0033]حبيبتي [/COLOR]{[COLOR=white] مالت عليڪ ![/COLOR][/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=darkred]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue][SIZE=7][FONT=FS_Diwany]ع[/FONT][FONT=Akhbar MT]ـيشـ[/FONT][FONT=FS_Diwany]تي[/FONT][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue][COLOR=white]صارت ملل[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]مآبها شيء / جديد !![/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue][ [COLOR=white]تايـﮧ وضاع الأمل[/COLOR] ] [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]دامني [U][COLOR=black]عنڪ [/COLOR][/U]بعيد .. ![/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]


  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue][COLOR=wheat][FONT=KHA Farisy1 S_I normal. 2000][SIZE=6][I]سافر[/I][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]عسى ربي يحرسڪ وياقاڪ ..![/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]هذا [COLOR=wheat]البخت [/COLOR]![/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]عزاه وش [COLOR=wheat]في يديني ؟؟[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue][ [COLOR=wheat]يا شين باڪر[/COLOR] ] يا حبيبي بلياڪ ![/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]لا جاء [U]وعدڪ [/U].. / اللي [COLOR=wheat]بوقتـﮧ [/COLOR]تجيني ![/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]هذا وهو [COLOR=wheat]تــوڪ [/COLOR]تطري [COLOR=wheat]بممشــاڪ [/COLOR]!! [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]وشلون لي قفيت [[COLOR=wheat] يـا نور عيني[/COLOR] ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [/CENTER]

 2. التعليقات:

شاهد ايضا:

مقالات مشابهة

 1. رسائل سفر الحبيب
 2. رسائل سفر وفراق
الزوار وجدوا هذه الصفحة بالبحث عن:

مسجات سفر وسائط

رسائل العودة من السفر

مسجات رجوع المسافر

رسائل سفر

رسائل سفر وسائط

وسائط رجوع من السفر

وسائط العوده من السفر

مسجات رجوع من السفر

مسجات عودة الصديق من السفر

رسائل رجوع من السفر

رسائل عن السفر

وسائط للسفر

وسائط العودة من السفر

مسجات الرجوع من السفر

مسجات سفر الصديق

مسجات سفر صديق

مسجات بمناسبة العودة من السفر

رسائل السفر

رسائل وسائط عن السفر

وسائط الرجوع من السفر

فلاشات رجوع مسافر

رسائل الرجوع من السفر

مسجات العودة من السفر

سفر حبيبي

مسجات عن الرجوع من السفروسائط رجوع المسافررسائل رجوع من سفروسائط عوده من السفرمسجات سفر الرياضمسجات العوده من السفررسائل سفر لصديقرسائل رجعة سفررسائل رجوع المسافرمسجات عن رجوع المسافرمسجات وسائط العودة من السفرمسجات رجوع مسافرمسجات العوده للرياضرسائل عن العوده من السفررسائل وسائط عن الرجوع من السفروسائط عودة مسافررسائل السفر و العودةرسائل عوده من السفررسائل العوده من السفر رسائل سفر الصديقرسالة رجوع من السفررسائل سفر صديقمسجات عن وصول من السفروسائط سفروسائط عن العودة من السفرمسجات سفر

رسائل سفر وسائط

الكلمات الدلالية (Tags): رسائل, سفر, وسائط

أقسام الموقع
sitemap | العاب تحميل تنزيل | تحميل برامج كاملة | تصميم المواقع | عالم الكومبيوتر | الشروحات والدروس | توبيكات - توبكات | الملتقى الاسلامي | الرياضية وصور لاعبين | دردشة سوفت | غراءب وعجائب | السياحة والسفر | كفرات للفيس بوك | اناشيد | صور | عالم النكت | افلام كرتون و انمي | أفلام و مقاطع فيديو | مقاطع فيديو يوتيوب | المصارعه الحره | صور سيارات 2012 | تحميل برامج موبايل و جوال | نغمات جوال | برامج اندرويد | أيفون-iphone | العاب موبايل | موبايل, جوال, محمول | مسجات رسائل موبايل | ثيمات موبايل وجوال | الصحة والغذاء | مطبخ حواء | فساتين وازياء وموضة | احدث ديكورات منازل | حواء بيت المرأة

Search Engine Friendly URLs by vBSEO